Producten

Kelders voor appartementsbouw / industriebouw

Werkwijze

Het graafwerk en de eventuele bouwplaats beschoeiing kan door ons uitgevoerd worden.

Wij beschikken over een veiligheid -en gezondheidsplan met uitgewerkte risicoanalyse. Dit kan bij aanvang van de werken opgevraagd worden.

Omdat onze beton steeds wordt geleverd door een BENOR-gekeurde betoncentrale kunnen wij, indien gewenst, steeds een BENOR-attest afleveren.

Na het ondertekenen van de offerte en bespreken van de planning, worden uitvoeringsplannen opgemaakt door onze tekendienst.
Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.

Naast de waterdichte betonnen kuip, kunnen wij eveneens de binnenwanden en kolommen gieten.

Voor de bovenliggende prefab balken en andere prefab elementen, kan u steeds terecht bij ons zusterfirma VEMA BETON.Bekijk meer realisaties hier
Ontwikkeling UNEEK CONCEPTS © 2013-2021