Producten

Kelders particulieren

Werkwijze

Na het ondertekenen van de offerte en bespreken van de planning, worden uitvoeringsplannen opgemaakt door onze tekendienst, met de nodige informatie voor een correcte uitvoering van uw kelder. Onze tekeningen worden opgemaakt aan de hand van architectuur –en eventuele stabiliteitsplannen.

Indien het grondwaterpeil te hoog staat, is het nodig een droogzuiging te plaatsen om de grondwaterstand te verlagen. De bouwput wordt minimum 1 meter groter uitgegraven dan de buitenste maatvoering van de kelder.

Na het plaatsen van de randbekisting en een PE folie ( 0,2 mm), wordt een dubbel wapeningsnet (met eventuele bijlegwapening) geplaatst met de nodige afstandhouders voor het bekomen van de gewenste betondekking. Ter hoogte van de wanden wordt wachtwapening geplaatst Deze zorgt voor een goede verankering met de funderingsmuren. De funderingsplaat wordt met BENOR beton gevuld en op de juiste manier verdicht om een perfect waterdichte plaat te bekomen. Waterkeringen worden zorgvuldig en nauwlettend geplaatst om een waterdichte verbinding tussen de vloerplaat en de wanden te verzekeren.

Optioneel kan de vloerplaat gepolierd worden.

De wanden worden opgebouwd met een modulair bekistingssysteem De bekisting wordt vooraf uitgetekend op basis van het architectuurplan. Eventuele doorvoeren; verluchtingen, niveauverschillen, ea worden geplaatst volgens onze plannen welke vóór het starten van de werken door de klant worden goedgekeurd.

Na het plaatsen van de wapening wordt de bekisting dichtgezet en worden de wanden gebetonneerd. Ook hier wordt het beton met zorg verdicht om een waterdichte constructie te bekomen.

Na het ontkisten van de wanden worden de verankeringsgaten zorgvuldig gedicht.Bekijk meer realisaties hier
Ontwikkeling UNEEK CONCEPTS © 2013-2021